1.) Általános szállítási feltételek:

Betonszállítás
 • Minden fordulónál minimum 3m3 kerül felszámolásra
 • A fuvardíj számlázott köbméterenként 5 perc (pl: 7m3 esetén 35 perc) ürítési időt tartalmaznak, ezen felüli munkahelyi várakozás díja minden megkezdett 15 perc után 1280 Ft. +ÁFA.
 • A betonszállítás díja 5 km-es szállítási övezetenként növekszik. Az övezetbe sorolás a betonkeverő teleptől a bedolgozás helyéig megtett út hossza alapján történik, melyet a szállító járművekbe beépített hitelesített km-óra segítségével mérünk.
 • a szállító jármű 20 km-nél távolabbi (betonkeverő) telephelyre történő felvonulás esetén felvonulási díjat számítunk fel ami 300 Ft/km +ÁFA (a indító és a fogadó telephely távolságára értendő)
Betonszivattyúzás
 • Minimális munkadíj: 2 óra
 • A szivattyúk betontelepre történő kiállása Győr és Móvár területén díjmentes, távolabbi betontelepekre történő kiállás díja: 300 Ft/km +ÁFA
 • Betonszivattyúk munkahelyi fel és levonulásának díja megkezdett 20 km-enként 2 x 1/2 óra. (Betontelepről a munkavégzés helyére értendő.)
 • Pu-Mix esetén, amennyiben a jármű legalább 5 m3 betont szállít a munkahelyre felvonulási díjat nem számítunk fel a betontelep és a munkahely között. (Ezt a fuvardíj helyettesíti)
 • Betonszivattyúzást csak szivattyúzásra alkalmas minőségű beton (minimum C-12 / 32 KKP) biztosítása mellet vállalunk…
 • Amennyiben csőtelepítésre van szükség a munkaterület eléréséhez, kérem a telepítendő távolságot hosszát előre jelezze számunkra.

2.) Megrendelő kötelezettségei:

 • A munkahely megközelíthetőségéről a megrendelőnek kell gondoskodni. Amennyiben a terület megközelítése kétséges ( pl: magasság, szélesség, vagy súlykorlátozás, rossz terepviszonyok, alacsony elektromos hálózat, meredek emelkedő,stb) kérje díjmentes tanácsadásunkat.
 • A megrendelőnek lehetőséget kell biztosítani a bedolgozás helyszínén vagy annak közelében a szállító gépjárművek ill. betonszivattyúk biztonságos közlekedéséhez és üzemeltetéséhez szükséges minimális mosáshoz
 • Mixeres szállításra ill. szivattyúzásra alkalmas betonminőség biztosítása.
 • Megrendelő köteles a betonszivattyú felállítási helyét úgy kialakítani (vagy a kivitelezővel kialakítatni), hogy a megközelítés, ürítés, biztonságos felállás és kitalpalás lehetséges legyen. A munkavégzés helyszínén biztosítani kell biztonságos közúti közlekedéshez, és a munkagép üzemeltetéséhez szükséges minimális mosás lehetőségét.
 • A Megrendelő feladata a mixerek és betonszivattyúk üzemszerű használatához, és tisztántartásához szükséges víz, és mosási lehetőség biztosítása.
 • A Megrendelő gondoskodik munkavégzés helyszínéről visszaszállított “maradék” beton (vonatkozó jogszabályokban előírt) elhelyezéséről, feldolgozásáról, esetleges újrahasznosításáról.
 • Amennyiben a munkaterület megközelítése behajtási engedélyhez kötött annak beszerzése a Megrendelő feladata, költségeit nem háríthatja át a Szolgáltatóra.
 • Ha a szállítás során a legrövidebb használható szállítási útvonal útdíj-köteles a Szolgáltató jogosult alternatív útvonal használatára, még ha az hosszabb (és ezáltal esetleg költségesebb) is mint az elsődleges útvonal. Amennyiben a Megrendelő ragaszkodik a az elsődleges útvonalhoz, akkor annak útdíj-költségét a Megrendelő viseli.

3.) Szolgáltató kötelezettségei:

 • Szolgáltató a Megrendelő által igényelt (előre egyeztetett időpontban) az általa szervezett munkagépeit szakképzett kezelőszemélyzettel a Megrendelő kizárólagos használatára bérbe adja betonozási munkáinak elvégzésére.
 • A munkagép meghibásodása esetén a javítás vagy csere időszakára (amennyiben a meghibásodás mem a megrendelőnek felróható ok miatt jött létre) bérleti díjat a szolgáltató nem számít fel.
 • Szolgáltató köteles a munkagépet munkaképes állapotban kiállítani. A munkagép esetleges meghibásodását Megrendelő köteles azonnal közölni a Szolgáltatóval. Javítás vagy csere időszakára (amennyiben Szolgáltatónak felróható ok miatt jött létre) bérleti díjat nem kell fizetni. A Szolgáltató köteles a meghibásodott eszköz kiváltani, a lehetőségekhez mérten a legrövidebb idő alatt, szükség esetén harmadik fél bevonásával az esetleges díj-különbözet terhének viselése mellett.
 • Amennyiben a betonozás elvégzéséhez toldó-csövek telepítésére van szükség, úgy arról a Szolgáltató előzetes egyeztetést követően gondoskodik, de a csövek, mozgatását és összeszerelését a munkaterületen a Szolgáltató szakmai irányítása mellett a kivitelezést végző cég saját dolgozóival segíti. A telepítéshez szükséges idő beleszámít a gép munkahelyen töltött idejébe.
 • Amennyiben a munka kivitelezhetősége kétséges, (pl.: nehéz terepviszonyok, szűk hely, alacsony elektromos hálózat stb.) díjmentesen végez helyszíni felmérést, tanácsadást, szükség esetén helyszíni próbát.
 • A Szolgáltató munkagépeinek kezelőit mobiltelefonokkal látja el, s ezen készülékek hívószámának listáját átadja a Megrendelő részére, a munkaszervezés, folyamatos kapcsolattartás, segítése céljából.

4.) Megrendelés, megrendelés módosítása:

Megrendelés felvételére és annak módosítása, a Szolgáltató részéről kizárólag az alábbi személyek jogosultak:

  Csöllei Zsolt: +36 20 955 2722 – szállításvezető

  Kovács Nándor: +36 20 953 5622 – ügyvezető

  Kovács Péter: +36 20 973 9849 – ügyvezető

  Kovács János: +36 20 942 9184 – ügyvezető

5.) Megrendelés visszamondása:

 • A megrendelt szállító-járművek visszamondását a megjelenésre egyeztetett időpont előtt 12 órával díjmentesen elfogadjuk ezen belül a minimálisan kiszámlázandó munkadíj és a felvonulási díj (amennyiben a felvonulás részben vagy egészen megtörtént) kiszámlázásra kerül
 • a Szolgáltató jogosult készenléti díjat (21-24m betonszivattyúk esetén max.2 munkaóra, 32-36 m szivattyúk esetén max.3 munkaóra) számolni amennyiben a Megrendelő a munkakezdés kitűzött időpontja előtt 16 órán belül mondja vissza a szivattyúk megrendelést, a Szolgáltató jogosult készenléti díjat (21-24-29 m betonszivattyúk esetén max.2 munkaóra, 36-m szivattyú esetén max.3 munkaóra díjának megfelelő összeget) felszámítani a kiesett munkadíj fejében, kivéve ha a munkakezdés váratlan időjárás-változás változás (pl: nagy mennyiségű csapadék, erős fagy) miatt marad el.
 • Amennyiben a megrendelés visszamondását a munkakezdést megelőző 16 órán belül a Szolgáltató kezdeményezi, úgy a Megrendelő jogosult a munkát harmadik fél bevonásával elvégeztetni, és az esetleges díjkülönbözetet a Szolgáltatóval megtérítetni.

6.) Számlázási, fizetési megállapodások:

 • A Szolgáltató az elvégzett munkáról heti rendszerességgel (valamint hó végén) jogosult számlát kiállítani. Eltérő megállapodás hiányában, az igazolt menetleveleket tartalmazó számla kiegyenlítése banki utalással 30 naptári napon belül történik. Késedelmes fizetés esetén a számla kiállításának napján érvényes jegybanki kamat kétszerese kerül felszámolásra.